Trójka pracowników Fundacji Adapa

Projekt realizowany jest w partnerstwie przez Fundację Adapa, Fundację Dogtor, Gdyńską Fundację Dom Marzeń oraz Gdyńskie Stowarzyszenie na Rzecz Wspomagania Rozwoju i Aktywności Zawodowej Osób z Niepełnosprawnościami przy wsparciu innych gdyńskich organizacji pozarządowych i partnerów z otwartego rynku pracy. Projekt „Idę do pracy” dofinansowano ze środków PFRON będących w dyspozycji Gdyńskiego Centrum Zdrowia.

 

Organizacje, które połączyły się w Partnerstwo działają na osób z niepełnosprawnością (przede wszystkim intelektualną) w taki sposób, żeby zapewnić swoim podopiecznym maksymalnie satysfakcjonujące, niezależne życie. Wychodzimy z założenia, zgodnie z Konwencją Prawa Osób Niepełnosprawnych, że wszystkie osoby niepełnosprawne mają prawo do pracy na zasadzie równości z innymi osobami (Art. 27).

 

Siłą zawiązanego Partnerstwa jest to, że swoim wsparciem na co dzień obejmujemy szeroki przekrój osób – od tych najniżej funkcjonujących do wykwalifikowanych absolwentów szkoły (SOSW 2 wGdyni), posiadających konkretne kompetencje zawodowe.

 

Osoby z niepełnosprawnościami stanowią wyzwanie dla rynku pracy. Jeszcze większym wyzwaniem jest przygotowanie środowiska zawodowego dla osób z niepełnosprawnością intelektualną i rozwojową. Osoby te, wymagające bardzo często formy zatrudnienia wspomaganego, bardzo rzadko znajdują swoje miejsce na otwartym rynku pracy. Nie mamy wątpliwości, że odpowiedzialnością rozwiniętych

społeczeństw jest zagospodarowanie potencjału takich osób, z korzyścią dla obu stron – pracownika i pracodawcy.

 

Projekt, który proponujemy ma na celu zapobieganie wykluczeniu społecznemu. Proponujemy pilotażowe działania, dzięki którym stworzymy miejsca pracy dla  uczestników projektu, na miarę ich możliwości. Proponujemy także pozyskanie nowych kompetencji, zarówno dla uczestników, jak i osób im asystujących.

 

Przygotujemy stanowiska pracy, na których potencjał nas wszystkich zostanie wykorzystany. Skorzystamy z takich narzędzi jak: próbki prac; warsztatowa i indywidualna nauka nowych kompetencji zawodowych; warsztaty doradztwa zawodowego; tutoring rówieśniczy; wsparcie z obszaru psychospołecznego – indywidualne i grupowe, mające na celu zapobieganie ewentualnym pojawiającym się problemom podczas procesu aktywizacji. Osiągnięcia naszych uczestników zostaną poddane ewaluacji w celu sprawdzenia efektu procesu rehabilitacji społeczno-zawodowej.

 

Projekt zostanie podsumowany konferencją na temat problemów z obszaru zatrudniania osób z niepełnosprawnością intelektualną i rozwojową. Podczas konferencji przedstawione zostaną wnioski z pilotażu, materiał fotograficzny dokumentujący działania oraz rekomendacje dla rynku pracy.

 

Zaprezentujemy także innowacyjną publikację skierowaną do osób z niepełnosprawnością intelektualną będącą podręcznikiem do nauki nowych kompetencji (język ETR, symbole obrazkowe) oraz sposób tworzenia podobnych instrukcji pracy.

Chcecie zobaczyć zdjęcia z prac wykonywanych w czasie trwania projektu? Zapraszamy na naszego Facebooka – https://www.facebook.com/fundacjaadapa

 

Bez komentarza

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *