Bezpieczne wtz, Fundacja Adapa

W ramach projektu grantowego „Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami” Fundacja Adapa realizuje grant na terenie Warsztatów Terapii Zajęciowej przy ul. Generała Józefa Hallera 31a.

Projekt ten dotyczy pokrycia kosztów zakupu środków ochrony osobistej dla pracowników zaangażowanych w bezpośrednią pracę z osobami z niepełnosprawnościami oraz środków dezynfekcyjnych i wyposażenia potrzebnego do ich stosowania dla organizacji realizującej na podstawie umowy z PFRON zadania zlecane w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami.
Projekt dofinansowany jest z Funduszy Europejskich i obejmuje okres od 01.09.2020 – 31.12.2020r.

Bez komentarza

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *