Zajęcia Klubu Działań Róznych - grupa osób gra na bębnach

W klubach zainteresowań podopieczni fundacji mogą realizować i rozwijać swoje zainteresowania i pasje. Kluby prowadzone są w formule popołudniowych zajęć aktywizujących adresowanych dla młodzieży i osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną i innymi całościowymi zaburzeniami rozwoju.

Każdy z klubów prowadzony jest przez instruktora i wspomagany przez terapeutę. Jeśli jest taka potrzeba, ze względu na indywidualne potrzeby poszczególnych członków klubu (wymagających szczególnego wsparcia), zajęcia są wspomagane przez wolontariuszy pracujących w Fundacji ADAPA.

Przez cały okres trwania kluby zainteresowań współfinasowane są ze środków Gminy Gdynia w ramach projektu Klub Działań Różnych.

3 osoby ćwiczą jogę

Klub Jogi

Zajęcia Klubu Jogi prowadzone są przez instruktora jogi, Emilię Pliś. Spotkania klubu odbywają się w każdy poniedziałek między godz. 15.00 do 16.00.

3 osoby grają na bębnach

Klub Bębniarzy

Zajęcia Klubu Bębniarzy prowadzone są przez instruktorów Piotra Hopcię i Grzegorza Czapskiego. Spotkania klubu odbywają się w każdy wtorek między godz. 15.00 a 16.00.

IMG_7624_web

Klub Dramy

Zajęcia Klubu Dramy prowadzone są przez instruktora dramy, Monikę Kalkę. Spotkania klubu odbywają się w każdą środę między godz. 15.00 a 16.00.

IMG_7449_web

Klub Piłki Koszykowej

Zajęcia Klubu Piłki Koszykowej prowadzone są przez instruktora AWF, Tadeusza Snarskiego. Spotkania klubu odbywają się w każdy piątek między godz. 15.00 a 16.00.

IMG_7902_web

Klub Odkrywcy Miasta

Zajęcia Klubu Odkrywcy Miasta prowadzone są przez archeologa, edukatora, przewodnika, prezesa Fundacji Pro turris Piotra Kalkę. Spotkania klubu odbywają się w sobotę w godzinach przedpołudniowych.