adapa-web_7272
O Fundacji

Fundacja ADAPA działa na rzecz Osób z Autyzmem i innymi zaburzeniami rozwoju, prowadzi rehabilitację zawodową i społeczną, tworzy miejsca pracy, grupy terapeutyczne, kluby zainteresowań, oferuje konsultacje specjalistów, pomoce terapeutyczne, diagnostykę.

Prowadzi Warsztat Terapii Zajęciowej, w którym odbywa się proces rehabilitacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnością intelektualną i rozwojową. W zajęciach bierze udział 35 uczestników, pracujących w 6 pracowniach:
Zaradności Życiowej – samodzielność „po prostu”;
Sztuki Użytkowej – przepiękna biżuteria;
Rzemiosł Różnych – ozdoby na wszelkie okazje, sprzedawane później na różnego rodzaju kiermaszach;
Komputerowo-Informatyczna – podstawowe funkcje programów komputerowych i ich obsługa;
Poligraficzna – kubki z nadrukiem, przypinki, bindowanie, laminowanie, drukowanie, przycinanie i inne tym podobne prace;
Życia Codziennego – nauka radzenia sobie ze wszystkimi wyzwaniami tak zwanego „życia codziennego”.

Nasi podopieczni to osoby dorosłe. Oprócz nauki zajęć praktycznych mogą też rozwijać swoje pasje w klubach zainteresowań, które prowadzimy: Jogi, Bębniarzy, Dramy, Koszykówki, Odkrywców Miasta oraz Klub TUS (trening umiejętności społecznych dla wysoko funkcjonujących osób z ASD).
Poprzez działania oraz akcje promocyjne Fundacja wpływa na opinie i świadomość społeczną w celu pełnej integracji osób z niepełnosprawnością w każdym przejawie i aspekcie życia społecznego.

Dalczego ADAPA

Zaproponowanie nazwy dla Fundacji okazało się najtrudniejszym momentem przy procesie jej rejestracji. Wiedzieliśmy dokładnie, czym ma się zajmować i po co. Wiedzieliśmy, jakie wymagania ma spełniać statut. Wiedzieliśmy, kogo pragnęliśmy widzieć w Radzie Fundacji. A nazwa ? Istnieje przecież tak wiele słów mądrych i ważnych, tu nie powinno być problemu. Ale był. Chcieliśmy, by nazwa zaczynała się na literę A. Jakiś symbol początku ? I tego, że tyle przed nami. I przede wszystkim A jak Autyzm. I Akceptacja. I Adaptacja. I Autonomia. I Autokreacja. I Antystres..? )(i wiele innych anty i nie-anty). I jeszcze względy praktyczne, bo automatyczne przeszukiwarki „Adapie” będą dawały więcej szans niż niż np. „Kanapie”.. Jednak wszystkie nazwy przez nas wybrane dla fundacji okazały się już być nazwami innych podmiotów. Często nawet wielu. Poprosiliśmy więc o pomoc naszych przyjaciół i współpracowników, coraz bardziej przestraszani tak dużym rozdźwiękiem pomiędzy wyobrażeniem a jego urzeczywistnieniem, jeszcze zanim zaczęło ono nabierać kształtu. W końcu Bartek (dziękujemy!) rzucił – to może Adapa ? co to jest Adapa? nikt z nas nie wiedział. – nie co, a kto. Tak do końca nie wiem, powiedział, ale to jeden z bohaterów jednej z nieliczonych powieści (czy gier) fantasy, był ok., tam wszyscy bohaterowie mieli imiona z jakichś mitologii, więc może.., no i w końcu jest na A. zaczęliśmy więc szukać mitycznego Adapy. To był on. Poczuliśmy to od pierwszych słów mitu. Zwłaszcza, że, co dziwniejsze, nie znaleźliśmy żadnej fundacji o tej nazwie…

Adapa, w mitologii babilońskiej syn boga Ea (lub mędrzec stworzony przez boga Ea, lub kapłan boga Ea), boga mądrości i kapłana najstarszego miasta Babilonu, Eridu. Adapa był jednym z siedmiu mędrców, siedmiu mężów wielkiej mądrości i siły duchowe, którzy często pojawiają się w indyjskich mitach. Ea dał Adapie dar mądrości (i wiedzy), po to by sprawował władzę nad ludźmi. Ea dał Adapie również wiele innych dobrych cech, ale nie dał mu daru nieśmiertelności.

Adapa spędzał wiele czasu łowiąc ryby w Zatoce Perskiej. (mityczny przodek św. Piotra..?) Pewnego dnia silny powiew południowego wiatru przewrócił jego łódź. Adapa wypowiedział wtedy zaklęcie powodujące ustanie południowych wiatrów, i wiatry ustały. Bóg Anu dowiedziawszy się o tym, zaniepokoił się taką władzą śmiertelnika i zaprosił go do siebie, zamierzając poczęstować chlebem śmierci. Ea jednak wcześniej przestrzegł Adapę przed spożywaniem czegokolwiek u Anu, powiedział mu także, w jaki sposób czcić Anu. Adapa w czasie wizyty u Anu zastosował się do tych zaleceń. Dzięki temu Anu zaproponował Adapie zamiast chleba śmierci, chleb i wodę życia wiecznego. Anu wiedział, że Adapie przy sile, jaką daje mu mądrość i dobroć, brakuje tylko daru nieśmiertelności, by został bogiem. I poznawszy go, postanowił podarować Adapie ten dar. Lecz Adapa odmówił. Być może pamiętał o przestrodze boga Ea. Być może jednak, będąc tak mądrym, jakim był, wiedział, jak bardzo poczucie nieśmiertelności może zmienić serce ludzkie, i nie chciał tego. Dlatego też ludzkość pozostała śmiertelna. Nie wiedząc nawet jak wielki dar, (dar śmiertelności) otrzymała od Adapy. I nie był to jedyny dar, który mu zawdzięcza, gdyż to Adapie (ponoć) ludzkość zawdzięcza dar mowy, i dar porozumienia. I podobno to również Adapa umiał przywracać życie śmiertelnie chorym dzieciom, i sprawić by zaczęły mówić te, które mówić nie potrafiły

Podobnie jak „Adam”, słowo „Adapa” w języku akadyjskim oznacza „człowiek”. Adapa, jako jeden siedmiu mędrców z Eridu, którzy żyli przed potopem rozmawiał z bogami (z Bogiem), wykonywał boskie obrzędy, i pomagał doprowadzić do porządku cywilizację ludzką. Dlatego też Adapie przypisywano nie tylko wynalazek mowy, miał też stworzyć podwaliny cywilizacji.

Nasze cele

Fundacja ADAPA została zarejestrowana 31 grudnia 2007 roku. Zarząd i Radę Fundacji tworzą zarówno rodzice jak i profesjonaliści nauk medycznych, psychologicznych i pedagogicznych.

Fundacja ADAPA działa na rzecz osób z Autyzmem i innymi zaburzeniami rozwoju, w tym z niepełnosprawnością intelektualną.

 • Prowadzimy rehabilitację społeczną i zawodową.
 • Tworzymy miejsca pracy, grupy terapeutyczne, kluby zainteresowań.
 • Oferujemy konsultacje specjalistów, pomoce terapeutyczne.
 • Upowszechniamy wiedzę na temat Autyzmu i innych zaburzeniach rozwoju.
 • Przeciwdziałamy wykluczeniu społecznemu osób z niepełnosprawnością.

Głównym statutowym celem fundacji jest prowadzenie działalności na rzecz osób z Autyzmem i innymi zaburzeniami rozwoju oraz ich rodzin a w szczególności:

 • Całokształt zadań związanych z terapią, opieką społeczną, rehabilitacją i edukacją osób z Autyzmem i innymi zaburzeniami rozwoju.
 • Niesienie pomocy w zakresie ochrony zdrowia i opieki społecznej, rehabilitacji, oświaty i wychowania osobom z Autyzmem i innymi zaburzeniami rozwoju.
 • Skupianie wokół idei fundacji osób chcących pomóc osobom z Autyzmem i innymi zaburzeniami rozwoju.
 • Upowszechnianie wiedzy o Autyzmie i innych zaburzeniach rozwoju oraz sposobach terapii.
Nasze działanie

Rehabilitacja społeczno-zawodowa

Prowadzimy działania z zakresu aktywizacji społecznej i zawodowej osób z Autyzmem i innymi zaburzeniami rozwoju w tym z niepełnosprawnością intelektualną. W ramach naszych działań prowadzimy Warsztaty Terapii Zawodowej dla trzydziestu osób współfinansowane przez PFRON i gminę Miasta Gdynia oraz Pracownię Poligraficzną, w której znalazło zatrudnienie już dwoje z uczestników naszych Warsztatów. Współpracujemy również z organizacjami i podmiotami pracującymi na rzecz osób z niepełnosprawnością w celu wprowadzania naszych podopiecznych na otwarty rynek prac.

Aktywizacja społeczna

Prowadzimy aktywizację społeczną dla osób z Autyzmem i innymi zaburzeniami rozwoju w tym z niepełnosprawnością intelektualną poprzez kluby zainteresowań, w których nasi podopieczni mogą realizować zainteresowania i pasje pod kierunkiem instruktorów i ze wsparciem terapeutów. Prowadzimy zajęcia gry na gitarze, instrumentach perkusyjnych, tańca towarzyskiego i dramy.

Trening umiejętności społecznych

Prowadzimy grupy terapeutyczne z zakresu treningu umiejętności społecznych dla dzieci, młodzieży i dorosłych (klub TUS) oraz z zakresu rozwoju tożsamości płciowej (klub „ladies” i klub „gentleman”).

Trening kompetencji społecznych poprzez „social story”

Prowadzimy trening kompetencji społecznych za pomocą technik narracyjnych i „historyjek społecznych”. piszemy „historyjki społeczne” do konkretnych sytuacji i potrzeb naszych podopiecznych. na zamówienie rodziców i terapeutów wydajemy w postaci drukowanej, i ilustrowanej zależnie od indywidualnych potrzeb danej osoby.

Diagnoza i terapia

Prowadzimy diagnozę funkcjonalną młodzieży, a także dorosłych osób z Autyzmem i innymi zaburzeniami rozwoju. Prowadzimy terapię w ramach grup terapeutycznych (trening umiejętności społecznych) i klubów zainteresowań (aktywizacja społeczna).

Konsultacje specjalistyczne

Oferujemy konsultacje specjalistyczne z zakresu specyfiki funkcjonowania osób ze spectrum Autyzmu i innymi zaburzeniami rozwoju, w tym zachowań trudnych. Oferujemy spotkania z psychologiem, terapeutą, seksuologiem, dietetykiem.

Szkolenia

Organizujemy na zamówienie szkolenia z zakresu specyfiki funkcjonowania osób ze spectrum Autyzmu (Autyzm, Zespół Aspergera), diagnostyki i terapii, terapii wspomagających, pracy technikami narracyjnymi („social story”).

Placówki fundacji

1.Warsztaty Terapii Zajęciowej

Pierwsze w okręgu Warsztaty, które specjalizują się w rehabilitacji i aktywizacji osób ze spectrum Autyzmu. w zajęciach Warsztatu uczestniczy 30 osób. zajęcia odbywają się w ramach pracowni zawodowych: poligraficznej, komputerowo-informatycznej, sztuki użytkowej, rzemiosł różnych oraz społecznych: komunikacji społecznej, życia codziennego, zaradności życiowej.

2.Gdyńska Rybka

Gdyńska Rybka to unikatowa kolekcja pamiątek wytworzonych w standardzie „hand made” przez osoby z niepełnosprawnością intelektualną i innymi zaburzeniami rozwoju.
Autorką wzorów prezentowanych na produktach Gdyńskiej Rybki jest Anna Najmajer – projektantka odpowiedzialna za wizualną stronę projektu. Seria ta inspirowana jest okresem rozkwitu Gdyni jako nadmorskiego miasta, a jej motywem przewodnim są przedstawienia wybranych gatunków bałtyckich ryb.
Celem całości działań Gdyńskiej Rybki jest aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością poprzez stworzenie narzędzia do pracy w pełni dostosowanego do ich możliwości, wytwarzania oraz sprzedaży i promocji powstałych produktów.

Organizacja Pożytku Publicznego

Fundacja ADAPA powstała 31 grudnia 2007 roku. Po dwu latach działalności Sąd przyznał nam status organizacji pożytku publicznego (OPP).
Termin OPP został wprowadzony w Polsce 1 stycznia 2004 roku przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
Status OPP może uzyskać organizacja pozarządowa jeżeli prowadzi działalność w obszarach tzw. pożytku publicznego, które zostały określone ww. ustawą.
Ze statusem tym związane są zarówno szczególne uprawnienia, jak i ustawowe obowiązki.

Obowiązki organizacji pożytku publicznego:

 • Sporządzenie i ogłoszenie sprawozdania ze swojej działalności. Roczne sprawozdanie z działalności organizacji składa się ze sprawozdania merytorycznego i ze sprawozdania finansowego.
 • Podleganie specjalnemu nadzorowi właściwego ministra. Zgodnie z art. 28 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nad działalnością organizacji pożytku publicznego w zakresie korzystania z uprawnień wynikających z ustawy o działalności pożytku publicznego nadzór sprawuje minister właściwy ds. zabezpieczenia społecznego (obecnie - Minister Pracy i Polityki Społecznej).

Przywileje organizacji pożytku publicznego:

 • Użytkowanie nieruchomości na preferencyjnych warunkach.
 • Prawo do otrzymywania 1-proc. podatku dochodowego od osób fizycznych.
 • Możliwość nieodpłatnego informowania o prowadzonej działalności poprzez jednostki publicznej radiofonii i telewizji.
 • Zwolnienie od: podatku dochodowego od osób prawnych, podatku od nieruchomości, opłat od czynności cywilnoprawnych (np. umów), opłat skarbowych i sądowych w odniesieniu do prowadzonej działalności pożytku publicznego.
 • Korzystanie z pracy poborowych skierowanych do odbycia służby zastępczej.
Adapa info

ROK 2013

 • Kontynuacja TUS – 8 osób.
 • Kontynuacja i rozszerzenie KDR – 66 osób w 6 grupach. (taniec towarzyski, klub Ladies, piłka koszykowa, drama, sekcja bębniarska, sekcja gitary).
 • Konsultacje specjalistyczne.
 • Diagnoza funkcjonalna w kierunku zaburzeń ze spektrum Autyzmu.
 • Szkolenia specjalistyczne.

Sprawozdawczość