adapa-web_7166
Plan zajęć.
podpisanie listy obecności, wypełnianie codzienników, przygotowanie się do zajęć8:00 - 9:00
zajęcia9:00 - 10:30
przerwa10:30 - 11:00
zajęcia11:00 - 12:30
przerwa12:30 -13:15
zajęcia13:15 -14:45
zakończenie zajęć14:45 - 15:00
Organizacja czasu pracy.
przygotowanie do zajęć, podpisanie listy obecności8:00 - 9:00
zajęcia (grupowe lub indywidualne)9:00 - 10:30
przerwa10:30 - 11:00
zajęcia (grupowe lub indywidualne)11:00 - 12:45
przerwa12:45 - 13:30
zajęcia (grupowe lub indywidualne)13:30 - 14:45
zakończenie zajęć, posprzątanie stanowiska pracy14:45 - 15:00
Organizacja pracy.

Warsztat Terapii Zawodowej

Warsztat Terapii Zawodowej Fundacji ADAPA działa od końca grudnia 2006 roku. „Nie wszyscy uczestnicy Warsztatu są osobami z Autyzmem, ale wszyscy terapeuci Warsztatu ukończyli w ramach ogólnopolskiego projektu Akademia Autyzm podyplomowe studium bazowe i specjalistyczne z zakresu specyfiki pracy z osobami z Autyzmem.” – tak pisaliśmy w chwili powstania Warsztatu. Dziś obejmujemy wsparciem znacznie więcej osób, również z innego typu niepełnosprawnościami, zatrudniamy też więcej terapeutów i specjalistów. Nie wszyscy ukończyli ww studium, ale wszyscy pracujemy zgodnie ze standardami wypracowanymi przez Komisję ds. Etyki przy Porozumieniu Autyzm-Polska.

Warsztat Terapii Zajęciowej

– w zajęciach Warsztatu uczestniczy 33 osób w 7 pracowniach realizujących program z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej:

 • 1. pracownia komunikacji społecznej
 • 2. pracownia życia codziennego
 • 3. pracownia poligraficzno-graficzna
 • 4. pracownia komputerowo-informatyczna
 • 5. pracownia rzemiosł różnych
 • 6. pracownia sztuki użytkowej
 • 7. pracownia zaradności życiowej

Warsztat zajmuje powierzchnię ok. 341,66m kwadratowych w dwukondygnacyjnym budynku całkowicie dostosowanym do potrzeb osób z niepełnosprawnością. Oprócz pracowni posiadamy 2 szatnie i 5 toalet, w tym 2 dostosowane do potrzeb OzN. Zatrudniamy 7 terapeutów, 1 psychologa, instruktora zawodu: plastyk-dekorator, rehabilitanta oraz spec. ds tożsamości płciowej i seksualności OzN i spec. ds. dietetyki.

Fundacja Adapa współpracuje z Centrum Współpracy Młodzieży posiadając status organizacji goszczącej, dzięki temu w zajęciach wspomagają nas wolontariusze z krajów europejskich. Wolontariusze z CWM nie tylko współuczestniczą w codziennych zajęciach terapeutycznych ale też prowadzą zajęcia językowe i kulturowe.

Kandydat na uczestnika warsztatu.

Uczestnikiem Warsztatu może zostać osoba, która spełnia wymagania formalne (p. poniżej) oraz:

 • zna i akceptuje cel pracy i rehabilitacji w Warsztacie (rehabilitacja społeczna i zawodowa)
 • wyraża chęć podjęcia pracy zawodowej po zakończeniu pobytu w Warsztacie, i treningu pracy w ramach zajęć Warsztatu
 • zna i akceptuje Regulamin Pracy Warsztatu oraz Plan Działalności Warsztatu
 • wyraża chęć pracy (uczestnictwa w pracy) w ramach zajęć grupowych Warsztatu
 • aktualny stan zdrowia i kompetencji społecznych (danego kandydata) umożliwia podjęcie pracy w ramach zajęć Warsztatu. Jeśli nie, dana osoba przystąpi do uczestnictwa po zakończeniu leczenia lub zostanie skierowana na indywidualną (lub grupową) terapię w celu wykształcenia wymaganych kompetencji społecznych.

Wymogi formalne.

Uczestnikiem Warsztatu może zostać osoba, która:

 • posiada aktualny, prawnie potwierdzony „status niepełnosprawności”,
 • posiada w orzeczeniu wskazanie do uczestnictwa w terapii zajęciowej,
 • ma ukończony podstawowy etap edukacji, lub ustał wobec niej obowiązek szkolny

Podstawa prawna.

 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2008 r., Nr 14, poz. 92, z późn. zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej (Dz.U. Nr 63, poz. 587).
Kadra.

Kierownik:

Danuta Kłopocka

Zastępca kierownika:

Agnieszka Wróblewska

Pracownik administracyjny:

Monika Kalka

Psycholog:

Agnieszka Wróblewska

Terapeuci:

Iwona Lipińska
Magdalena Dalecka
Lidia Duyck
Emilia Jurczuk
Łukasz Kamiński
Sylwia Zdziarska

Specjalista ds. dietetyki:

Magdalena Drażba

instruktor zawodu: plastyk-dekorator:

Kamila Rondo

rehabilitant:

Magdalena Drażba

Współpracownicy:

Beata Mróz-Gajewska – specjalista ds. pomocy psychologicznej w dziedzinie seksuologii

Jarosław Kowalski – konsultant w sprawach rehabilitacji

Paweł Paluch – fotografia, grafika, nagrywanie filmów

Michał Urban – konsultacje prawne

Edyta Urbańska – księgowość

 

Gdyński Standard funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej.
Kontakt.

Warsztat Terapii Zajęciowej

81-428 Gdynia, ul. Gen. Józefa Hallera 31a
Tel./fax 58 622 93 56
Tel.kom: +48 516 169 639
e-mail: wtz@adapa.pl
www.wtz.adapa.pl

dojazd autobusami linii: 192
dojazd kolejką skm: przystanek Gdynia Redłowo

kierownik:
Danuta Kłopocka; d.klopocka@adapa.pl

z-ca kierownika:
Agnieszka Wróblewska; a.wroblewska@adapa.pl