adapa-web_7197

Projekty Fundacji finansowane są w głównej mierze z wpływów, jakie Fundacja otrzymuje z przekazywanego 1% podatku. Do naszych sztandarowych projektów należy innowacja „Mistrzowie są wśród nas”, która zyskała status ogólnokrajowej. Pandemia była poniekąd przyczyną powstania projektu „Adapa On-Line”, dzięki któremu uczymy naszych Uczestników jak korzystać z możliwości, jakie daje bycie „online”. Projekt „Stacja Adapa” to z kolei zajęcia, na których nasi Podopieczni budują własna makietę kolejową.

ADAPA ON-LINE

Adapa On-Line
ZOBACZ

STACJA ADAPA

Stacja Adapa
Budujemy makietę!
ZOBACZ