adapa-web_7334

Charakterystyka inicjatywy „Gdyńska Rybka”

Inicjatywa (projekt) „Gdyńska Rybka” polega na zaprojektowaniu, wytworzeniu i wdrożeniu do sprzedaży serii produktów sygnowanych znakiem Gdyńskiej Rybki, których cechą wyróżniającą jest fakt, iż wytwarzane są przez osoby z niepełnosprawnością intelektualną i innymi zaburzeniami rozwoju (np. ASD) które są podopiecznymi gdyńskich instytucji pomocowych (WTZ, MOPS, itp.). Produkty te charakteryzują się również określoną, znormalizowaną estetyką (projektem) oraz do ich użyciem do ich produkcji materiałów ekologicznych.

Autorką wszystkich wzorów jest Pani Anna Najmajer. 

Rodzaj produktów zależy od potrzeb rynkowych (muszą być ‘sprzedawalne’) ale i od możliwości wytwórczych poszczególnych osób czy Warsztatu (ośrodka). Przy zaprojektowaniu danego produktu istotne są bardzo etapy produkcji/wykonania dostosowane do możliwości osób je wytwarzających, tak by zachowane zostały priorytety, jakimi są jakość i estetyka wykonania.

W chwili obecnej produkty „Gdyńskiej Rybki” wystawiane są na sprzedaż w formie stoisk okazjonalnych na imprezach miejskich, i pozarządowych, w internecie (link do sklepu gdyńska rybka na stronach podmiotów) oraz na terenie jednostek, których ośrodki biorą udział w zadaniu/inicjatywie.

Opis potrzeb (dlaczego to takie ważne)

Wizerunek osoby z niepełnoprawnością intelektualną w percepcji potocznej niestety związany jest (najczęściej) z potrzebami pomocy i wsparcia tychże osób ze względu na rodzaj i skalę ich niepełnosprawności. Nie kojarzone są ww osoby (najczęściej) ze względu na własne umiejętności, rodzaj sprawności, zdolności. Skojarzenie tej grupy osób z możliwością wytwarzania przedmiotów estetycznych, praktycznych, takich, które ‘chce się mieć’, wpłynie bardzo pozytywnie na wizerunek tychże osób. Pozwoli je postrzegać nie tylko poprzez pryzmat niepełnosprawności, ale i rodzaj sprawności.

Pozwoli także samym ‘wytwórcom’ spojrzeć inaczej na siebie. Jako na tych, którzy potrafią wykonać to, co innym się podoba, co jest potrzebne. Poczucie sprawczości, zadowolenia z własnej pracy jest niezbędnym elementem nie tylko rehabilitacji społecznej w jej najistotniejszym wymiarze, ale i wyrównuje deficyty rozwoju tożsamości, przeciwdziała depresji i zaburzeniom związanym z brakiem postrzegania własnego ‘ja’ w kontekście społecznym.

Istotny jest tu również aspekt ekonomiczny. Powodzenie zadania może przyczynić się do wzrostu środków finansowych, którymi dysponować będą ośrodki pomocowe. Nawet najmniejsze sumy, które mogą być przeznaczone na lepszą jakość rehabilitacji społecznej czy zawodowej, są nie do przecenienia. Środki te (w zależności od potrzeb danego ośrodka czy danej osoby zaangażowanej w projekt) mogą być również przeznaczone na poprawę sytuacji bytowej, która często nie jest najlepsza w rodzinach dotkniętych niepełnosprawnością.

Gdyńska rybka – kalendarium

Rok 2014
Warsztaty dla fundacji ADAPA przy udziale grupy projektantów CDG w celu powstania zaprojektowania serii produktów dla naszego zadania

Rok 2015 (od 1 stycznia do Gdyńskiego Forum)
Testowanie w WTZ Adapa możliwości wytwórczych naszych podopiecznych pod kątem przyszłej „produkcji”)

Rok 2015 (od Gdyńskiego Forum do 31 grudnia)
Kolejna selekcja rodzaju produktów, zakup materiałów, stempli, projekt i wykonanie stoiska do sprzedaży, założenie profilu zadania na fb, strony www, sklepu internetowego przy udziale środków z Gminy Gdynia w ramach zadania „integracja społeczna poprzez aktywizacje zawodową”.

Rok 2016 (od 1 stycznia do Gdyńskiego Forum)
Wdrożenie do „produkcji” wybranych produktów (koszulki, torby, przypinki, magnesy, plakaty) przez podopiecznych fundacji ADAPA.

Inauguracja/prezentacja stoiska i produktów 02.04.2016 w InfoBox Gdynia na światowy dzień wiedzy o Autyzmie, (obecni byliśmy na wielu gdyńskich piknikach i innych imprezach).

Rozszerzenie kolekcji produktów (zabawki szyte-rybki, kartki pocztowe, znaczki, grafiki, kolorowanki, chusty plażowe, kubki).

Zaproszenie do współpracy w ramach praktyk zawodowych, które odbywają się na terenie Fundacji ADAPA dwu innych ośrodków (zespół DOzN MOPS Gdynia, ZSS przy ul płk Dąbka). w chwili obecnej w projekt zaangażowanych jest 15 osób z niepełnosprawnością (w tym 10 z poza Fundacji ADAPA), nad zadaniem / inicjatywą pracujemy 3 dni w tygodniu!

Nawiązaliśmy współpracę z Radami Dzielnic-pojawiając się na ich festynach, zespołem szkół Specjalnych, DOzN MOPS Gdynia, braliśmy udział w pracach, prezentując projekt Gdyńskiego Partnerstwa na rzecz Osób z Niepełnosprawnością, oraz CDG. dzięki współpracy z CWM i wsparciu wolontariuszy udało nam się zapewnić większe wsparcie przy tym, nie ukrywajmy, trudnym dla nich i innowacyjnym zadaniu.

Zadanie/inicjatywa „Gdyńska Rybka” rozwija się powoli (choć nieustannie) pragniemy bowiem, by była to inicjatywa trwała i na stałe zagościła w naszej świadomości jako przykład współpracy organizacji pozarządowych, ich podopiecznych, władz samorządowych oraz wszystkich mieszkańców Gdyni oraz jej gości.

Rok 2022 (marzec)

Nasze rybki są elementem wystawy w Muzeum Miasta Gdyni. 

Rok 2022 (kwiecień)

Nasze rybki trafiają do sklepiku w Muzeum Miasta Gdyni – od teraz mogą je kupić wszyscy w odwiedzający!

Do sklepiku trafiają również rybkowe koszulki. Teraz już naprawdę jesteśmy na mieście!

W kolejnych etapach realizacji zadania/projektu gdyńska rybka przewidujemy możliwość utworzenia stanowisk pracy (np. przy obsłudze zadania; pakowanie dystrybucja, sprzedaż, promocja, przy założeniu, ze ‘produkcja’ odbywa się w ośrodkach, lub innych, wynikających z potrzeb zadania) najpierw w ramach działalności fundacji by w kolejnej fazie wyodrębnić zadanie poza ramy fundacji ADAPA i utworzyć przedsiębiorstwo społeczne.

Gdynia nie posiada obecnie marki produktu, który w sferze promocyjnej, czy pamiątkarskiej kojarzony byłby wyłącznie i ‘typowo gdyńsko’, produkt taki, mógłby promować nie tylko nasze miasto jako miasto, ale jako miasto, które dumne ze wszystkich mieszkańców promuje ich możliwości, a nie tylko potrzeby.

Adresaci zadania docelowo (we wszystkich kolejnych fazach realizacji zadania/inicjatywy):

  • bezpośredni beneficjenci: osoby z niepełnosprawnością intelektualną (rehabilitacja społeczna i zawodowa poprzez wzrost poczucia sprawczości, nabycie kompetencji zawodowych, poprawa wizerunku, możliwość poprawy sytuacji finansowej bezpośrednio lub poprzez poprawę sytuacji ośrodka rehabilitującego daną osobę)
  • (inne osoby będące pod opieką organizacji pozarządowych – zagrożone wykluczeniem)
  • ośrodki pomocowe, których podopieczni będą zaangażowani w wytwarzanie produktów na potrzeby zadania gdyńskiej rybki (możliwość rehabilitacji w kierunku wzrostu kompetencji zawodowych poprzez praktyczne, faktyczne działanie, którego efekt będzie widoczny i odczuwalny także poza terenem danego ośrodka – np. istnieje możliwość zaprojektowania ‘metek’ z zaznaczonym wytwórca: Ania W., lub WTZ Adapa..)
  • gmina Gdynia , która będzie dysponować kolejnym narzędziem wsparcia swoich mieszkańców z niepełnosprawnością intelektualną oraz unikalnym (kolejnym) narzędziem promocji.
  • wszyscy ci, które nabędą produkty praktyczne, ładne i pod każdym względem pozytywnie kojarzone z „dizajnerskiej” serii gdyńska rybka