adapa-web_7445

Klub TUS (Trening Umiejętności Społecznych)

w ramach zajęć klubu TUS realizowany jest program z zakresu usprawniania i wspierania funkcjonowania osób z Autyzmem i Zespołem Aspergera w różnych rolach społecznych i w różnych środowiskach.

zajęcia prowadzone są przez terapeutę i wspomagane przez dwoje wolontariuszy z programu EVS.

program klubu TUS oparty jest o metodologię Petera Vermeulen’a „I Am Special”. Program realizowany jest poprzez nawiązywanie więzi i relacji społecznych. Podstawy programu uzupełniane są na bieżąco przez problemy zgłaszane przez uczestników klubu lub wyłaniane przez prowadzącego zajęcia. Program oparty jest o wzmocnienia pozytywne, i odczuwaną satysfakcję z kontaktów społecznych. Każdy z członków klubu motywowany jest do sformułowania i realizowania swoich „mocnych stron” i zainteresowań. W oparciu o te założenia, członkowie klubu stworzyli „Grupę S”, która powołała następujące kluby zainteresowań:
– klub literacki,
– klub „no problem”,
– klub radiowca,
– klub (katalog) ciekawych osób,
– klub organizatora zdarzeń,
– klub mangi.

zajęcia klubu TUS prowadzone są przez terapeutę i instruktora TUS, Sebastiana Brejnaka. Spotkania klubu odbywają się w każdy czwartek od godz. 16.15 do 17.45. Jeśli chcecie zobaczyć, jak wyglądają prowadzący i prowadzone przez nich zajęcia, zapraszamy: (link)

W roku 2018 w ramach działań „Grupy S” odbywają się spotkania klubu literackiego, klubu radiowca, klubu ciekawych osób. spotkania klubu literackiego i klubu radiowca współfinasowane są ze środków Gminy Gdynia w ramach projektu Klub Działań Różnych.

IMG_7435_web

Klub literacki

zajęcia klubu literackiego prowadzone są przez mgr filologii polskiej i spec. ds. komunikacji społecznej Danutę Kłopocką. Spotkania klubu odbywają się w każdy czwartek między godz. 15.00 a 16.00. Jeśli chcecie zobaczyć, jak wyglądają prowadzący i prowadzone przez nich zajęcia, zapraszamy: (link)

IMG_5139_web

Klub radiowca

zajęcia klubu radiowca prowadzone są przez terapeutę i instruktora TUS, Sebastiana Brejnaka. Spotkania klubu odbywają się w każdy czwartek między godz. 15.00 a 16.00. Jeśli chcecie zobaczyć, jak wyglądają prowadzący i prowadzone przez nich zajęcia, zapraszamy: (link)

IMG_6047_web

Katalog ciekawych osób

spotkania klubu ciekawych osób odbywają się w czasie comiesięcznych spotkań „Grupy S”. zapadają wtedy ustalenia co do osób, z którymi klubowicze chcą nawiązać kontakt i co do form zorganizowania danego spotkania. Działania związane z nawiązaniem kontaktu (maile, telefony) prowadzone są zadaniowo przy wsparciu wolontariuszy z programu EVS.
Jeśli chcecie zobaczyć, jak wyglądają spotkania z ciekawymi osobami organizowane przez klub, zapraszamy: (link – Katalog Ciekawych Osób)